g3

BEHEERLIGGAAM

Die volgende persone was verkies as beheerliggaam lede vir die periode
2021 tot 2023.

Mnr. Abrie. Senekal en Mev. Nadine Smit was verkies deur die personeel om die onderwysers te verteenwoordig.

Die lede is:

Mnr. L. Pretorius – Waarnemende Hoof
Mev. Anette Marais – Nie-onderwysers (Finansies)
Abrie Senekal (Onderwyser)
Nadine Smit (Onderwyser)
Floresca Adams (Ouer)
Jaco Lock (Ouer)
Vanessa Taljaard (Ouer)
Anton Lombaard (Ouer)
Jaco Mocke (Ouer)

*****************************************

Baie geluk met u verkiesing!

Baie dankie vir u bereidwilligheid om hierdie groot taak te verrig.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~