g3

FINANSIES

SKOOLGELDE

METODE VAN INBETALING

Skoolgelde word by die finansiële sekretaresse inbetaal. 'n Kwitansie, as bewys van betaling, word aan elke ouer gestuur. Ouers word maandeliks deur middel van 'n rekening op hoogte gehou van hul finansiële verpligtinge. Ouers kan ook self die gelde by die skool se finansiële afdeling kom inbetaal.

Indien u verkies om die skoolgeld direk in ons bankrekening te deponeer, is die bankbesonderhede as volg:

Bank: ABSA
Rekening naam: LAERSKOOL PRESIDENT SKOOLFONDS
Rekening No.: 3030 490095
Takkode: 334 338

Verwysing: U kind se naam en van

* FAKS ASSEBLIEF U BEWYS NA (018) 462 6083.

  1. Skoolgelde vir 2021 beloop R730 per kind per maand wat oor 12 maande betaal word.
  2. Tweede kind sal vol betaal en derde kind is halfprys - R365,00. Vierde kind is gratis.
  3. Biologiese ouers moet bewys van identiteit indien.
  4. Indien 'n welsynsgeval - moet ouers wettige dokumentasie indien.
  5. Voor of op 31 Desember 2020 moet 'n paaiement van R730 betaal wees vir Januarie 2021. Die laaste paaiement vir 2021 moet voor einde November 2021 betaal word.
  6. Skoolfonds is vooruit betaalbaar voor of op die 1ste van elke maand vir die betrokke maand.
  7. Die skool gaan gebruik maak van 'n nuwe program - Eduspec - en dus sal agterstallige skoolrekenings outomaties oorhandig word aan die prokureur.
  8. Betaal dus u skoolfonds gereeld.
  9. 'n Admin fooi van R40 sal gehef word indien u verkeerde adres en telefoon nommer nie betryds verander word nie.

Subsidies:

Ons doen 'n beroep op ouers om asseblief aftrekorders by die bank te gaan teken om toustanery by die skool te verhoed.

NASORGGELDE VIR 2021 - Kontak asseblief ons finansiële departement vir verdere inligting.

Die volgende opsies kan oorweeg word:

* Volle week:
* 4 dae per week:
* 3 dae per week:
* 2 dae per week:
* Tot 3 uur elke dag:

* Per dag = R Vooruitbetaalbaar of betaalbaar in finansiële kantoor die oggend voordat u kind die nasorg besoek. (Moet asb. nie gelde vir personeel aan diens gee nie.)

Indien 'n betaling direk in die skool se bankrekening gemaak word, onthou asb. die volgende:

1. U kind se naam, van en klas.
2. Afkorting N/S vir nasorg.
3. Afkorting S/F vir skoolfonds.

NASORG

* Skoolfonds sal op datum wees alvorens 'n kind toegelaat word by die nasorg. Indien
enige van die twee paaiemente agterweë gelaat word sal u kind nie toegelaat word by die
nasorg nie. Nasorg en skoolfonds is vooruitbetaalbaar.

DEBIETORDEROPDRAG

* Om die betaling van skoolfonds en nasorg vir u en die skool baie makliker te maak,
het ABSA ons gehelp om 'n debietorderstelsel aan u bekend te stel.

* Die nodige vorms is by die finansiële kantoor beskikbaar.

VERDERE INLIGTING:

OOREENKOMS

'n Ooreenkoms ten opsigte van die betaling van skoolgelde, moet deur die ouers by die inskrywing van hul kind, onderteken word.

AFSLAG

Indien die volle bedrag voor einde Februarie betaal word, word daar 'n 10% afslag gegee en voor einde van Maart, 'n 5% afslag.

SUBSIDIE VAN SKOOLGELD

Aansoek om 'n subsidie ten opsigte van skoolgeld kan by die skool gedoen word. Die nodige subsidievorms moet ingevul word en die nodige bewyse van inkomste moet ook verskaf word.

INDIEN GEEN AANSOEK OM SUBSIDIE GEDURENDE DIE EERSTE KWARTAAL ONTVANG WORD NIE, SAL GEEN SUBSIDIE TOEGESTAAN WORD NIE EN SAL DIE OUER VIR DIE VOLLE BEDRAG SKOOLGELD VERANTWOORDELIK GEHOU WORD.