g3

GESKIEDENIS

Ons is sentraal in die middestad van Klerksdorp geleë en is maklik bereikbaar vanaf aangrensende voorstede, asook vir ouers wat in die middestad en omgewing werk.

Ons skool bestaan reeds vanaf die vorige eeu en is die oudste laerskool in Klerksdorp.

Op 9 Augustus 1897, is die "President Publieke Skool" geopen. Op 16 Januarie 1899, is 'n nuwe skoolgebou opgerig op die huidige terrein van ons skool.

So was ons skoolterrein as konsentrasiekamp gedurende die Tweede Vryheidsoorlog gebruik. Gedurende 1901 is ons ou skoolgeboue as 'n kampskool gebruik.

Presidentskool was in 1930 uiteindelik baas op sy eie werf toe die Engelsmediumleerlinge na 'n ander gebou verhuis het.

In 1968 is ekstra klaskamers, 'n nuwe administratieweblok en nuwe skoolsaal in gebruik geneem. Dit het meegebring dat die ou geboue wat in 1899 in gebruik geneem is, gesloop moes word. Wat 'n jammerte!

Ons sportterrein is in 1970 ingewy - 'n onvergeetlike gebeurtenis.

Gedurende 2004, is daar aan ons skool spreiligte vir die beligting van ons sportterrein, geskenk.

Ons skool se hoofde se liefde vir die natuur, kan duidelik gesien word in ons besondere mooi skooltuin - iets waarop ons en ons kinders baie trots is.