g3

Welkom by Laerskool President

se Gr. R Snippies

REËLS EN REGULASIES:

Ons neem ook deel aan die Huissport.

 

SKOOLURE

1. Graad RR en R: 7:30 - 13:30. Kleuters moet verkieslik tot 13:00 teenwoordig wees en nie voor hierdie tyd gehaal word nie. Ouers kan wel reëlings tref met die betrokke onderwyseres indien 'n kleuter vroeër gehaal word.

2. Hektye: Die hek word om 7:10 oopgesluit. Ouers kan ook via die hek in President Kruger straat inkom. Die Snippies se hek word weer om 13:00 oopgesluit. Ouers wat voor 13:00 die terrein wil betree moet eers by die kantoor aanmeld.

3. Ouers word versoek om nie tussen 8:00 en 12:30 die klaskamers te besoek nie, aangesien die roetine versteur word. U is egter welkom om vanaf 12:30 enige probleem of aangeleentheid met die Hoof of onderwyseres te bespreek. Verwittig die onderwysers indien u kleuter gedurende skoolure gehaal sal word.

4. Kleuters mag onder geen omstandighede alleen na of van die skool gaan nie.

5. Kleuters mag slegs deur ouers of boetie/sussie afgehaal word. Ander familielede of vriende kan slegs kleuters kom haal indien die kantoor of onderwyseres daarvan in kennis gestel is.

AFWESIGHEDE

1. Indien u kleuter tuis gehou word weens 'n siekte of enige ander rede, word u vriendelik versoek om die skool daarvan te verwittig.

2. Kleuters met 'n swaar verkoue of enige ander aansteeklike siekte MOET tuis gehou word totdat hul toestand nie meer aansteeklik is nie.

3. Kleuters met luise/nete word tuis gehou totdat die hare heeltemal skoon is. Alle nete moet verwyder wees. Vir beste resultate behandel gereeld.

KOSBLIKKE:

1. Kleuters bring een kosblik en koeldrank skool toe, vir half dag. Voldag kleuters bring nog 'n kosblik en koeldrank vir die namiddag.

2. GEEN LEKKERS mag ingepak word nie! Slegs southappies bv. soutbeskuitjies, springmielies asook vrugte, jogurt, worsies, pasteie ens..

3. Ouers pak asseblief 'n gesonde, voedsame kosblik.

4. Merk u kleuter se kosblik en koeldrankbottel duidelik met u kind se naam

 

BENODIGDHEDE VIR GRAAD RR EN GRAAD R

Bankbesonderhede van Laerskool President:

ABSA BANK - KLERKSDORP

Tjekrekening

Rekening naam: Laerskool President

Takkode: 334 338

Rekeningnommer: 3030 490095

Verwysingsnommer: U kind se naam, van en graad

Faks bewys van betaling aan: (018) 462 6083

 

SKOOLGELDE

Verwys asseblief na ons 'Finansies' blad of skakel ons skool vir verdere inligting.

1. Skoolgelde kan as volg betaal word:

2. Skoolgelde is te alle tye VOORUIT BETAALBAAR bv. Januarie vir Februarie ens. Die dag as die skole open MOET die eerste paaiement betaal word, daarna die einde Januarie vir Februarie ens.

3. Skoolgelde is slegs vir elf maande betaalbaar van Januarie tot November.

4. Ouers wat in gebreke bly om skoolgelde te betaal word oorhandig aan 'n prokureur.

5. Skoolgelde wat ten volle vereffen word aan die begin van die jaar sal in aanmerking kom vir 10% afslag.

6. Alle kleuters wat op die skoolregister aangeteken is, se ouers bly verantwoordelik vir die betaling van skoolgelde. Geen korting word toegestaan aan ouers wat met vakansie gaan nie.

7. EEN MAAND SKRIFTELIKE KENNISGEWING moet by die kantoor ingehandig word indien u kleuter die skool gaan verlaat. Ouers wat versuim om hierdie kennisgewing na te kom, sal verantwoordelik gehou word vir een maande se skoolgeld.

Gr. RRR fotos - 2021:

GR. R FOTO'S:

2019

Op 10 Mei 2019 is ons Gr. R'e se oumas en oupas bederf met heerlike eetgoed en vermaak wat hulle nooit sal vergeet nie.