ORGANISEERDERS
Mev. C. Schlebusch Mnr. J.P. le Roux

 

LANDSDIENS

By die landsdiens word gestreef na:

Die Landsdiensbeweging is ‘n kultuurklub wat daarna streef om jong kinders vaardig te maak in die hantering en bewaring van die omgewing. 

Die Landsdiensbeweging beywer hom onder andere vir die volgende:

Kinders word geleer om die skeppingswonders te waardeer en te respekteer en die Skepper daarvan te eer en te dien.

Die Landsdiensbeweging stimuleer vaardigheidsontwikkeling en selfvertroue. Handvaardighede word aangeleer en kan ontwikkel tot interessante stokperdjies.  Selfvertroue vermeerder deur dinge te doen waartoe ‘n kind in staat is.  Ouderdomme word in ag geneem wanneer aktiwiteite beplan word.

Die Landsdiensbeweging leer kinders om hulself en hul medemens te respekteer.

2019

Ons Landsdieners het Klerksdorp Ouetehuis besoek en 'n pragtige briefie van die inwoners ontvang. Hulle besoek was baie waardeer.

President is baie trots op julle Landsdieners!