g3

NASORGSENTRUM

ALGEMENE INLIGTING

Laerskool President se naskoolsentrum is op die perseel van die skool geleë. Dit is 'n sentrum slegs vir leerders van Laerskool President. Die naskoolsentrum is 'n huiswerk- en studiesentrum vir skoolgaande leerders en 'n versorgingskool vir voorskoolse leerders. Die voorskoolse leerders word so ver moontlik apart van die skoolgaande leerders versorg.

DIE NASKOOLSENTRUM PERSONEEL IS:

* Amanda van Rensburg

* Rina Vogel

INSKRYWING

GELDE VIR 2021

KANSELLERING VAN NASKOOLSENTRUM BYWONING

Daar moet skriftelik kennis gegee word dat die leerder nie meer die sentrum sal bywoon nie.

GEDRAG

Leerders se gedrag moet te alle tye volgens die reëls van die skool, asook enkele ander reëls van die naskoolsentrum, wees. Swak of onaanvaarbare gedrag, kan tot die skorsing uit die sentrum lei.

HUISWERK

Leerders sal al hul huiswerk doen waarna dit deur die naskoolpersoneel gekontroleer sal word. Die finale kontrole berus egter nog steeds by u as ouer.

TYE EN AFHAAL VAN LEERDERS

13:30 - Naskoolsentrum begin

17:00 - Naskoolsentrum sluit

DUUR VAN NASKOOLSENTRUM

Die sentrum sal slegs oop wees op normale skooldae.

Daar sal dus geen naskoolsorg wees gedurende:

  1. Naweke
  2. Openbare vakansiedae
  3. Skoolvakansiedae
  4. Die laaste skooldag van elke kwartaal

* Daar is slegs 'n beperkte hoeveelheid plekke beskikbaar per afdeling. Voltooi vroegtydig u inskrywingsvorm om u kind se plek te verseker. Leerders wat op die waglys geplaas word, sal 'n plek kry sodra 'n bestaande nasorg leerder die nasorg kanselleer.