g3
   

ONS SKOOL SE LEUSE: ONS KEN EN KAN

Dit verwoord ons strewe om daadwerklik daartoe by te dra om elke kind se talente optimaal te ontwikkel, terwyl die lewensbeginsel van deursettingsvermoë stewig gevestig word.

ONS SKOOLWAPEN

Die lampie versinnebeeld ons godsdiensvrye karakter - deur ons werk en toewyding is U 'n lamp vir ons voete en 'n lig vir ons pad. Kennis bring altyd lig. Die lampie herinner ons dat ons skool alreeds meer as 130 jaar lank, die bron van kennis vir ons kinders is, die bron
van lig vir elkeen is.

Die strale wat uit die lampie skyn is die lig wat ons moet wees vir Hom op aarde. Die strale reik ook uit na die hemel, vanwaar ons hulp en leiding kom.

Die lampie staan op 'n boek wat alle Kennis bevat en ons riglyn vir ons opvoeding en lewe is.

Die blou agtergrond - ons land se besonderse blou lug en ons see se diepblou kleur.

Die geel en rooi - Sonsopkoms - die toekoms wat kleurvol vir elke kind wink.