g3

PRYSUITDELINGSFUNKSIES

SKOOLPRYSUITDELING, ATLETIEK-, KRIEKET-, LANDLOOP-, EN TENNISPRYSUITDELINGS VIND AFSONDERLIK PLAAS.

Aan die einde van die jaar word die skoolprysuitdelingsfunksie gehou, waar die leerlinge beloon word vir harde werk op akademiese, sport, kultuur en leierskapvlak. Die geleentheid vind gewoonlik in die skoolsaal of Ouditorium plaas.

Daar word ook 'n Krieketprysuitdelingsfunksie aan die einde van die krieketseisoen gehou. Almal wat deel van ons skool se krieket was, word dan die nodige erkenning vir hul aandeel in die sportsoort gegee. Dit vind gewoonlik in die skoolsaal plaas en daarna word daar gebraai.

Daar word ook 'n Atletiekprysuitdelingsfunksie aan die einde van die atletiekseisoen gehou. Almal wat deel van ons skool se atletiek was, word dan die nodige erkenning vir hul aandeel in die sportsoort gegee. Dit vind in die skoolsaal plaas.