g3

SKAAK

AFRIGTERS

Mev. F. Müller

Mev. C. Lombaard

 

HIERDIE BELEID ONDERSKRYF ONS SKOOL SE VISIE EN MISSIE IN DIE ALGEMEEN EN VERAL TEN OPSIGTE VAN SPORT.

1. DOELWITTE

1.1 Ons wil skaak op 'n skoolvlak bevorder en leerders aanmoedig om deel te neem.

1.2 Bevordering van die spel deur die aanbieding van toernooie.

1.3 Bevrediging van die speler se behoeftes aan sosialisering, prestasie en hantering van sukses en ook teleurstelling.

1.4 Om die leerders bekend te stel met die spel en blootstelling te gee.

2. TOERNOOIE

2.1 Ons moedig die leerders aan om aan ten minste een toernooi gedurende die jaar deel te neem. Dit is egter verkieslik dat leerders aan soveel as moontlik toernooie deelneem.

2.2 Toernooie word deur die onderskeie laerskole wat lid is van die vereniging aangebied.

3. TYE

3.1 Die skaakseisoen strek van die eerste tot die vierde kwartaal.

3.2 Oefentye: Maandae en Woensdae: 13:30 - 14:30