g3

SOKKIES

'n Sokkie word een maal per kwartaal gehou as waardering vir goeie gedrag. Die sokkie word aangebied vir Graad 6 en Graad 7 leerders.

Genoegsame toesig word gereël vir hierdie aande, en die leerders geniet dit baie.

Valentynssokkie - 16 Februarie 2018